Harstad Sparebanks visjon er mer verdi lokalt. Visjonen forplikter oss til, hver eneste dag, å jobbe hardt med ett eneste mål for øyet: Å skape et bedre lokalsamfunn for oss som lever og bor her.

Det betyr at vi skal være en attraktiv og lokal finansiell partner for privatpersoner og bedrifter. I tillegg oppfyller vi visjonen gjennom å være støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling, muliggjort gjennom at mange nok velger Harstad Sparebank som sin bank.

Midlene kanaliseres gjennom gaver, sponsing og utbytte til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.